Boek je trip

Deltawerken Oosterschelde

Deltawerken Oosterschelde

De Deltawerken beschermen Zeeland en de rest van Nederland tegen het water. In 1953 zorgde de Watersnoodramp voor ondergelopen gebieden in Zeeland en Zuid-Holland wat 1836 mensen en duizenden dieren het leven kostte. Vooral de eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee waren zwaar getroffen. De plannen voor het aanleggen van de Deltawerken bestonden al, en werden na de ramp snel uitgevoerd.

Wat zijn de Deltawerken?

De Deltawerken beschermen ons tegen hoogwater vanuit zee. De Deltawerken zijn een verzameling van dammen, dijken, sluizen en stormvloedkeringen. Een groot deel van Nederland bevindt zich onder NAP (Normaal Amsterdams Peil), ook wel zeespiegel genoemd. Hoogwater, vaak door springtij in combinatie met storm, kan voor een gevaarlijk hoog waterpeil zorgen. De Deltawerken houden het water tegen.

Het Deltaplan bestaat uit 13 bouwwerken in Zeeland en Zuid-Holland.

 1. Maeslandkering
 2. Hollandsche IJsselkering
 3. Hartelkering
 4. Haringvlietdam
 5. Brouwersdam
 6. Grevelingendam
 7. Philipsdam
 8. Volkerakdam
 9. Oosterscheldekering
 10. Oesterdam
 11. Veerse Gatdam
 12. Zandkreekdam
 13. Bathse Spuisluis
deltawerken oosterscheldekering

Bron: Rijkswaterstaat

Schouwen-Duiveland is een eiland dat aan alle kanten wordt beschermd middels de Deltawerken. De Oosterscheldekering is het dichtst bij ons in de buurt. Je kunt het zien vanuit onze haven en tijdens een rondvaart.

De Deltawerken bij de Oosterschelde

Oosterscheldekering: stormvloedkering van 9 kilometer lang
De Oosterscheldekering is misschien wel het bekendste bouwwerk van het Deltaplan. De bouw van de Oosterscheldekering startte in 1976 en was gereed in 1986. De Oosterscheldekering heeft 65 pijlers en 62 schuiven. De schuiven van de stormvloedkering kunnen worden dichtgezet bij waterstandvoorspellingen van 3 m boven NAP. Zo wordt er voorkomen dat het water van de Noordzee de Oosterschelde en het achterland instroomt. De schuiven gaan gemiddeld 1 keer per jaar dicht. Het sluiten van de schuiven duurt zo’n 75 minuten. Dit wordt allemaal geregeld vanuit het Topshuis van Rijkswaterstaat op het eiland Neeltje Jans. Normaal gesproken staan de schuiven gewoon open, zodat het getij (eb en vloed) van de Noordzee ook in de Oosterschelde te vinden is. De drukke autoweg N57 loopt over de stormvloedkering. Het is de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

Zandkreekdam: dam van 830 meter lang
De Zandkreekdam bij Kats is een dam tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer. Deze dam is in 1960 aangelegd. Deze dam is de verbinding tussen Noord- en Zuid-Beveland. Het is niet alleen een dam en een wegverbinding: er zit ook een sluis in (de Zandkreeksluis) zodat het scheepvaartverkeer en de pleziervaart van de Oosterschelde naar het Veerse Meer kan en vice versa. In de winter wordt het waterpeil van het Veerse Meer verlaagd om de polders droog te houden.

Oesterdam: dam van 10,5 kilometer lang
De Oesterdam is de langste dam van de Deltawerken. Het vormt de afscheiding tussen de Oosterschelde en het Schelde-Rijn kanaal. Het scheidt niet alleen het scheepvaartverkeer op het kanaal van het natuurgebied de Oosterschelde, maar zorgt er ook voor dat zout en zoet water niet in elkaar overlopen. De Oesterdam bevat de Bergse Diepsluis en ligt naast de Kreekraksluizen. Het is tevens de verbinding tussen Tholen en Zuid-Beveland.

Philipsdam: dam van 7 kilometer lang
De Philipsdam scheidt het Volkerak-Zoommeer van de Oosterschelde. Hierdoor blijft zout en zoet water dus gescheiden. De dam bevat de Krammersluizen: 2 sluizen voor de beroepsvaart en 2 jachtsluizen voor de pleziervaart. Door de aanleg van de Oosterscheldekering kon er minder zeewater de Oosterschelde in- en uitstromen en dat zorgde voor minder verschil in het getij (een minder hoge vloed en een minder lage eb). Dat was nadeling voor planten en dieren, en daarom is de Philipsdam aangelegd. Dit maakte het gebied van de Oosterschelde kleiner. Er is dus meer watervolume in een kleiner gebied, wat het effect van het getij weer groter maakt.

Grevelingendam: dam van 6 kilometer lang
De Grevelingendam scheidt het Grevelingenmeer van de Oosterschelde. Het vermindert de stroming in de Grevelingen, het Haringvliet en het Volkerak zodat er minder druk staat op de Haringvlietdam, Brouwersdam en de Oosterscheldekering. De autoroute N59 loopt over de Grevelingendam heen: het is de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Bekijk de andere deltawerken hier

Hoe komen de deltawerken aan hun naam?

De naam ‘Deltawerken’ is afgeleid van ‘Delta’, een gebied waar rivieren en de aftakkingen uitmonden in zee. De Rijn, Maas en Schelde en hun aftakkingen monden uit in Zeeland en Zuid-Holland. Deze riviermondingen staan ook wel bekend als de Zeeuwse Delta. De werken in deze Delta zijn dus de Deltawerken.

De imposante Oosterscheldekering van dichtbij bekijken?

Onze thuishaven – Burghsluis – is dichtbij de stormvloedkering. In het hoogseizoen varen we bijna dagelijks uit voor een rondvaart over de Oosterschelde. We nemen je mee langs de bezienswaardigheden, van zeehondjes die op de zandbank liggen te luieren tot de Oosterscheldekering, en vertellen je er alles over.

Afvaarten bekijken

Dagattracties Zeeland

We zijn aangesloten bij Dagattracties Zeeland. Op de website van Dagattracties Zeeland vind je de leukste, gezelligste, en meest bijzondere attracties van Zeeland en omstreken!

Opstapplaats

Nieuwe Havenweg 5
4328 NK Burghsluis
E informatie@ms-onrust.nl

Snel contact?

+31653535297
NIX18